Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2017

18:42
Wszystko, czego pragniesz jest po drugiej stronie strachu.
— George Addair
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianataliana nataliana
18:41
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis

May 24 2017

19:09
8936 0bc5
No i bardzo dobrze !
19:03
Inny chłopiec powiedział, że miłość jest wtedy, kiedy pomagasz komuś płakać, gdy jest mu źle. Czyli jesteś z nim, gdy świat się wali, a nie wtedy, gdy zakochani otwieracie szampana.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
19:00
i znowu czuję się niepotrzebna 
— 21.53
Reposted fromrisky risky viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
19:00
Są w życiu takie chwile, gdy człowiek marzy tylko o tym, by zwinąć się na podłodze w kłębek, zakryć oczy rękami i siłą woli odegnać od siebie skutki własnej głupoty.  

— ta chwila
Reposted frompsycha psycha viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
18:58
Może spodziewałam się od Ciebie dużo,  za dużo. 
Reposted fromnexxt nexxt viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
18:58

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
18:57
a po tym wszystkim chciałam tylko, żeby do mnie podszedł i mocno mnie przytulił. wybaczyłabym mu wszystko.
18:57

Najbardziej boję się właśnie tego, że to naprawdę się skończyło. I nic już nas nie czeka. I że już nigdy mi nie powiesz, że mnie uwielbiasz. I że już nigdy nie spojrzysz na mnie tak jak wtedy. I nigdy więcej nie powiesz 'dziękuję Ci za dziś.' Że już nigdy za nic mi nie podziękujesz.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
18:56

moja nieobecność chyba nie zrobiła na Tobie wrażenia.

18:53
Jak mam do Ciebie dotrzeć?
— smutno
18:49
Wierzyłam, że jesteśmy silniejsi, niż jedna pomyłka.
— Grey's Anatomy s10e09
18:49
Tonę pod ciężarem tego wszystkiego.
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
18:48
Daj sobie określony czas.. Dzień, tydzień, miesiąc albo rok. Jeśli w trakcie tego okresu nic się nie zmieni, to znasz odpowiedź.
— typromantykaq.soup.
18:47
Potrzebuję Cię zobaczyć.
— może wtedy choć na chwilkę uśmiechnę się ze szczęścia.
18:47
znowu pojebało mi się w życiu
— .
18:47
jakoś tak mi się chce płakać i to nie dzięki tobie to przez ciebie
18:46
A co jeśli nie będzie lepiej?
— babyimdreamin.soup.io
18:46
Jestem uzależniona od unieszczęśliwiania samej siebie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl