Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2017

09:11
Tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. I wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji.
— Halina Poświatowska
09:11
Pragnąłem ruchu, a nie spokojnie toczącej się egzystencji. Pragnąłem podniety i niebezpieczeństwa, i okazji do poświęcenia się dla miłości. Czułem w sobie nadmiar energii, która nie miała ujścia w naszym spokojnym życiu.
— Lew Tołstoj - Szczęście rodzinne
Reposted frombrzask brzask viaechoes-of-silence echoes-of-silence
09:08
Znajomości nie liczy się w latach czy miesiącach. Liczy się w ilości wymienionych słów, przepłakanych razem łez, minut spóźnienia, liczbie hermetycznych żartów, opróżnionych butelek, znaczących spojrzeń, przetańczonych piosenek, zjedzonych frytek, wypitych kaw...
Czas tak naprawdę nie ma tu większego znaczenia.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
09:01
Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania albo mieć pryszcza. Wszyscy, którzy nie są szczęśliwi, czują się winni jak przestępcy
— Sławomir Mrożek, "Tango"
09:01
Wystarczy człowiekowi dać dość czasu, a do wszystkiego
przywyknie.
— Nicholas Sparks, Pamiętnik
09:00
Śpij spokojnie. Bóg jest większy od wszystkiego co czeka Cię jutro. 
Reposted fromupinthesky upinthesky viaSmerfMaruda SmerfMaruda
08:45
3000 0b63 500
friend
Reposted frommoralna moralna vianataliana nataliana
08:29
Chujowe uczucie, kiedy swoje smutki i żale wylewam tutaj, bo nikogo tak naprawdę nie obchodzą moje uczucia i nikt nie pyta jak się czuję
— ...
08:29
5862 2a80 500
Reposted frompamietaj pamietaj vianataliana nataliana
08:28
Oby ktoś chciał cię kiedyś przytulać przez dwadzieścia minut. Tylko przytulać. Nie wyrywając się, nie patrząc ci w twarz, nie próbując całować. Otoczyć cię ramionami i trzymać bez cienia egoizmu.
Reposted from654675674 654675674 vianataliana nataliana
08:26
nie mam pojęcia, co ktoś mógłby we mnie pokochać.
Reposted fromnotenough notenough vianataliana nataliana
08:25
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou vianataliana nataliana
08:24
8591 464e
Reposted fromodejdz odejdz vianataliana nataliana
08:24
Odkryłam u siebie wielkie zamiłowanie do utrudniania sobie życia.
— Brian Freeman
08:22
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir vianataliana nataliana
08:20
8340 dc67
08:20

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
08:18
6394 2f22 500
08:16
6467 16a2
Reposted fromswojszlak swojszlak vianataliana nataliana
08:16
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna vianataliana nataliana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl