Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2018

14:34
8784 7194
Reposted fromcalifornia-love california-love viasoko soko
14:34
3159 047b 500
Charles Bukowski miałby dziś urodziny.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasoko soko
14:33
Mnie po prostu przeraża, że zapomnisz.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viasoko soko
14:33
14:32
3461 5e9b
14:32
BEZSENNE NOCE, SENNE PORANKI.
— Leśmian
14:30
7872 ae7c
Reposted fromowlmarcia owlmarcia vianataliana nataliana
14:30
6888 07ae
Reposted from777727772 777727772 vianataliana nataliana
14:30
Uwielbiam słyszeć ‘jesteś moja’. Uwielbiam, kiedy z taką lubością to podkreślasz jednocześnie przyciągając mnie do siebie. To takie niesamowite: należeć do kogoś, być przez kogoś chcianym, być dla kogoś tak ważnym, że nie mógłby już bez ciebie zasnąć.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromifyouleave ifyouleave vianataliana nataliana
14:30
Jedźmy gdzieś, błagam. Potrzebuję ucieczki, oderwania, zapomnienia.
— jestem zmęczona
Reposted frompassionative passionative vianataliana nataliana

November 21 2017

19:08
I tyle z cieszenia się jesienią. Październik za nami, listopad szybko mija i zaraz będzie grudzień. A potem Nowy Rok. Ale tak naprawdę taki sam.
— doubleespresso
19:07
Myślisz mi się. Nieprzerwanie.
— Wojciech Kuczok
19:04
19:04
19:04
19:03
4934 0066 500
19:01
Potrzebuję Cię zobaczyć.
— może wtedy choć na chwilkę uśmiechnę się ze szczęścia.
18:59
Czasami człowiek bardzo długo nie podnosi się po upadku, bo wmawia sobie, że już dawno to zrobił. Ale tak naprawdę nadal leży na ziemi i dziwi się, dlaczego ból nie mija.
— Martyna Senator – Z popiołów
18:58
18:57

Bezsilna się czułam. Porzucona i odrzucona. Zdradzona i sponiewierana. Oszukana. Z tęsknoty jak pies wyłam. Umrzeć bardzo chciałam.

— J. L Wiśniewski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl